Partneri


OMEP Slovensko
Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu
http://www.omep.sk/

 


Spoločnosť pre predškolskú výchovu v Slovenskej republike
http://www.spv-zv.sk/

 

 

Zvedavé slniečka
Stránka venovaná vzájomnej pomoci učiteliek predprimárneho vzdelávania.
http://zvedaveslniecko.sk

 

Predškolská výchova

 

Slovenská asociácia logopedóv

http://www.sal.sk/

 

Malíček

http://www.nasmalicek.sk/

    zavřít okno