Kontaktné údaje

INFRA Slovakia, s.r.o.

44752423, DIČ 2022812572, IČ DPH SK2022812572

Adresa sídla:
J. Hollého 875
908 73 Veľké Leváre

tel.: +421 917 184 896
e-mail: infra@kafomet.sk

Objednávky: objednavky@kafomet.sk

Bankové spojenie: 4007630767/7500

SK02 7500 0000 0040 0763 0767/CEKOSKBX

www.kafomet.sk

 

Adresa výdajného miesta a adresa na vrátenie tovaru:

Grösslingova 60, 811 09 Bratislava 1

Kontaktná osoba: Zuzana Honz, tel. 0903 726 127

Osobný odber je možný v dňoch:

Streda: 10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00

Vhodné spojenia MHD:

X13, 50, 70, 78, 88, 210: zastávka Wüstenrot (v oboch smeroch);

202, 205, 208: zastávka Ul. 29. augusta (smer Ružinov) a  zastávka Cintorínska (smer Centrum)

 

KONTAKTY:

Bc. Eva Hodková - konateľka (hodkova@kafomet.sk)

PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková -  riaditeľka (senajova@kafomet.sk)

Zuza Honz -  distribúcia a sklad (infra@kafomet.sk)

    zavřít okno