Karty s násobilkou – násobenie 1 – 5
Karty s násobilkou – násobenie 1 – 5


Didaktická hra určená pre 2. – 4. roč. ZŠ a žiakov so ŠVVP

Balíček kariet obsahuje kompletné príklady na násobenie a delenie. Celá násobilka je rozdelená do 4 škatuliek. Násobenie a delenie 1 – 5 je určené pre žiakov 2. roč. Násobenie a delenie 6 – 10 je určené pre žiakov 3. roč. V 4. roč. si deti zmiešajú všetky balíčky dohromady a postupne odkladajú spoje, ktoré už ovládajú. Do 5. roč. zostane na opakovanie už iba zopár príkladov, ktoré si deti ťažšie zapamätali.

Formát: 90 x 60 x 25 mm, 59 kariet

Karty si môžu žiaci precvičovať doma aj v škole. Rodičia môžu hrať spolu so svojimi deťmi hru „Vyššia berie“. Vyučujúci na hodinách matematiky môžu viesť žiakov k samostatnej práci, keď deti navzájom porovnávajú svoje výkony. Veľmi dobré výsledky s kartami prináša aj práca s deťmi s poruchami učenia.

CENA: 3,80 €

OBJEDNAŤ

    zavřít okno