O spoločnosti

Vydavateľstvo INFRA Slovakia, s. r. o., vzniklo v roku 2009 ako dcérska spoločnosť českého vydavateľstva INFRA, s. r. o., a nadviazalo na desaťročnú  tradíciu vydávania metodických materiálov známych pedagogickej verejnosti v susednom Česku, tzv. KAFOMET-ov (katalógov foriem a metód). Od roku 2014 sa stala samostatnou spoločnosťou.

ZAMERANIE
Naše vydavateľstvo sa špecializuje na vydávanie originálnych autorských publikácií, ako aj výučbových softvérov (Veselá lienka) a námetov na CD (Sto inšpirácií na opakovanie a precvičovanie učiva pre deti v 1. a 2. ročníku ZŠ) určených učiteľom v materských a základných školách.

UČITELIA UČITEĽOM
V zmysle nášho hesla „Učitelia učiteľom“ sme  v spolupráci s  tímom odborníkov – redaktorov z metodicko-pedagogických centier, vysokých škôl, skúsených pedagógov, ako aj autorov z rôznych kútov Slovenska dosiaľ vydali KAFOMET-y pre MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ, 3. a 4. ročník ZŠ, 5. a 6. ročník ZŠ.

ZOBER A CHOĎ!
Zámerom uvedených publikácií je priniesť učiteľom hotové a praxou overené námety, ktoré im zjednodušia prípravu na vyučovanie, ušetria čas a stanú sa databázou zaujímavých inšpirácií. Uverejnené námety sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a majú praktickú prehľadnú štruktúru, ktorá spĺňa kritérium: „Zober a choď!“ Tzv. veľké KAFOMET-y sú štvrťročne dopĺňané o nové príspevky.

PRIESTOR PRE TVORIVÝCH PEDAGÓGOV
Ďalším naším veľmi dôležitým cieľom je poskytnúť tvorivým pedagógom publikačný priestor. Autorská tvorivá činnosť je príležitosťou na profesijný rast pedagógov, a súčasne prostriedkom na zdokonalenie schopnosti analyticky nahliadať na metódy, ktoré v praxi používajú.

 

    zavřít okno