mail tisk

Rozprávka z kufríka: O BUDULÍNKOVI

Rozprávka z kufríka: O BUDULÍNKOVI

Špeciálna ilustrovaná kniha k ROZPRÁVKOVÉMU KUFRÍKU.

 

Rozsah: 9 atraktívne ilustovaných laminovaných strán = dejových obrazov známej českej rozprávky, formát A3 + 1 plošná bábka (chlapec s líškou)

Na zadnej strane je vždy krátky konkrétny text rozprávky, ako aj metodické poznámky. Obrázky sa postupne vyťahujú, pedagóg číta/rozpráva príbeh zo zadnej strany, a tak posúva dej rozprávky (slovne i obrazne).

Táto unikátna forma rozprávania príbehov a rozprávok rozvíja u detí:

  • aktívne a pozorné počúvanie,
  • sluchové i zrakové vnímanie,
  • predstavivosť a fantáziu,
  • schopnosť sústrediť sa a pozornosť,
  • predčitateľskú gramotnosť,
  • morálne hodnoty,
  • kľúčové kompetencie.

Vyrobené v ČR. Kúpite len u nás.

Odborným garantom a autorkou ROZPRÁVOK Z KUFRÍKA je Mgr. Eva Svobodová z oddelenia primárnej a predškolskej pedagogiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Texty rozprávok sú v slovenskom i českom jazyku.

OBJEDNAŤ

 

<< zpět