mail tisk

Obchodné podmienky a zákaznícky servis

 


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.,  a zákaznícky servis

Základné údaje o spoločnosti:

INFRA Slovakia, s. r. o.

IČO 44752423, DIČ 2022812572, IČ DPH SK2022812572

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v odd. Sro, vložka 58117/B

Adresa sídla:
J. Hollého 875
908 73 Veľké Leváre

tel.: +421 917 184 896
e-mail: infra@kafomet.sk

Bankové spojenie: 4007630767/7500

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi kupujúcimi (tiež objednávajúcimi) produktov a služieb predávaných spoločnosťou INFRA Slovakia, s. r. o.

ZÁKAZÍCKY SERVIS

Objednanie tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodacie podmienky

 1. Každá vykonaná objednávka zo strany kupujúceho je záväzná. Poslaním objednávky sa uzatvára zmluva medzi objednávateľom a spoločnosťou INFRA Slovakia, s. r. o.
 2. Záväznú objednávku ihneď spracujeme a objednaný tovar pošleme do 14 dní od prijatia objednávky.
 3. Objednaný tovar je kupujúcemu zo strany INFRA Slovakia, s. r. o., dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty.

Objednanie publikácií KAFOMET na nahliadnutie

 1. Publikácie KAFOMET si môže potenciálny kupujúci tiež objednať na nahliadnutie na 14 kalendárnych dní. KAFOMET mu bude poslaný bez faktúry, len s ponukovým listom s uvedeným predajnej ceny vrátane poštovného.
 2. V prípade objednania KAFOMET-u na nahliadnutie musí objednávajúci túto skutočnosť uviesť písomne v objednávke do poznámky.
 3. Potenciálny kupujúci oznámi spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o., že si chce publikáciu ponechať (e-mailom, poštou, telefonicky). Následne mu bude vystavená a poslaná (e-mailom) faktúra = daňový doklad.
 4. Ak chce objednávajúci KAFOMET vrátiť, je povinný poslať ho do dátumu uvedeného na ponukovom liste nepoškodený a v pôvodnom obale na adresu spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.

Platobné podmienky, expedičné náklady

Právnická osoba:

 1. Ak je kupujúcim škola, iné školské zariadenie alebo právnická osoba, je objednaný tovar posielaný spolu s faktúrou (daňovým dokladom) na adresu uvedenú v objednávke.

Fyzická osoba:

 1. Súkromným osobám je objednaný tovar posielaný výhradne na dobierku alebo po obdržaní platby prevodom. Obdržaním platby vopred sa rozumie pripísanie celkovej sumy objednávky na účet INFRA Slovakia, s. r. o.
 2. Celkovú sumu objednaného tovaru je možné uhradiť bezhotovostne na základe vystavenej faktúry alebo na dobierku pri prevzatí objednaného tovaru.
 3. Splatnosť faktúry je 10 dní.
 4. Pri platbe za objednaný tovar je zo strany kupujúceho nevyhnutné uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený na faktúre.
 5. K cene objednaného tovaru je pripočítaná cena za expedičné náklady podľa aktuálneho cenníka.

POŠTOVNÉ A BALNÉ:

 • ZÁSIELKA NA POŠTU -  2,99 € vrátane DPH (tovar si je nevyhnutné vyzdvihnúť na pošte)
 • ZÁSIELKA NA ADRESU - 4,99 € vrátane DPH (tovar doručí na adresu uvedenú v objednávke poštový doručovateľ)
 • V prípade platby na dobierku účtujeme poplatok vo výške 1 € vrátane DPH

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Do 14 dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu, má kupujúci právo od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho musí byť vykonané písomne - e-mailom alebo listom na adresu spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.
 2. V prípade, že kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, pošle najneskôr do 14 dní od odstúpenia nepoškodený tovar späť na adresu spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o.: J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre.
 3. Ak sa rozhodne kupujúci tovar vrátiť, musí byť nepoškodený a bez akýchkoľvek známok opotrebovania.

Ostatné

 • Všetky publikácie, vrátane aktualizácií publikácii KAFOMET podliehajú autorskoprávnej ochrane a nie je možné ich akýmkoľvek spôsobom rozširovať, kopírovať a poskytovať tretím osobám.
 • Podmienky pri dodaní ostatného tovaru sa riadi platnými právnymi predpismi.
 • Kupujúci udeľuje spoločnosti INFRA Slovakia, s. r. o. súhlas, aby spracovala jeho údaje na účely marketingového prieskumu a zasielania ponúk výrobkov a služieb. Súhlas udeľuje na neurčitý čas a môže ho kedykoľvek písomne odvolať. INFRA Slovakia, s. r. o. zaručuje, že takto získané informácie nebudú poskytnuté tretím osobám.

PODMIENKY AKTUALIZAČNÉHO SERVISU PUBLIKÁCIÍ KAFOMET

 1. Aktualizačným servisom sa rozumie štvrťročné doplňovanie publikácií KAFOMET o nové listy s námetmi.
 2. Aktualizácia je súbor nových metodických listov, ktoré si môže kupujúci k jednotlivým publikáciám KAFOMET objednať.
 3. Aktualizácie vychádzajú 4 x ročne v rozsahu minimálne 80 strán.
 4. Kúpou akejkoľvek publikácie KAFOMET sa kupujúci nezaväzuje k automatickému odberu aktualizácií. Účastníkom aktualizačného servisu sa kupujúci stáva, ak sa sám rozhodne a záväzne si objedná jednu z foriem úhrady aktualizácií - úhrada vo forme ročného predplatného alebo platba po každej aktualizácii.
 5. Ročné predplatné zahrňuje 4 aktualizácie vrátane pomôcok, poštovného a balného a je výhodnejšie a lacnejšie ako úhrada po každej aktualizácii.
 6. Aktualizačný servis môže kupujúci kedykoľvek ukončiť alebo obnoviť, a to písomne, e-mailom alebo telefonicky.
 

<< zpět