mail tisk

Inovatívne námety na SJL pre 5. - 6. ročník ZŠ

Inovatívne námety na SJL pre 5. - 6. ročník ZŠ

 

Autorky: PaedDr. M. Beláková, PhD. a Mgr. J. Rovenská

Publikácia obsahuje 12 príspevkov, ktoré sú rozpracované ako metodický návod na vyučovaciu hodinu.

Súčasťou každého materiálu je pracovný list pre žiaka, v ktorom si dané učivo precvičuje a upevňuje, nechýbajú ani hry, doplňovačky, osemsmerovky. Príručka obsahuje aj plán hry formátu A3: Načo vlastníme vlastné mená?

Obsah námetov korešponduje s obsahovou reformou školstva a aktuálnymi pedagogickými dokumentmi.

 

Objednávejte tu.

 

<< zpět