mail tisk

Inovatívne námety na MAT a INF pre 5. - 6. roč. ZŠ

Inovatívne námety na MAT a INF pre 5. - 6. roč. ZŠ

 

Autorky: Mgr. Slavomíra Melichová, PhD., Ing. Miroslava Jakubeková, Mgr. Eva Uličná

Príručka obsahuje 8 rozsiahlejších námetov, pričom každý príspevok je spracovaný ako metodický materiál pre konkrétnu vyučovaciu hodinu. Súčasťou príspevkov sú pracovné listy pre žiakov, doplňovačky a krížovky.

Obsah príspevkov zodpovedá obsahovej reforme školstva a aktuálnym pedagogickým dokumentom. Niektoré námety a materiály možno využiť pri opakovaní učiva aj vo vyšších ročníkoch.

Objednávejte tu.

 

<< zpět