mail tisk

Inovatívne námety na BIO, FYZ, CHEM pre 5. - 6. roč. ZŠ

Inovatívne námety na BIO, FYZ, CHEM pre 5. - 6. roč. ZŠ

 

Autorky:
PaedDr. Darina Výbohová, PhD., RNDr. Erika Piovarčiová

Publikácia obsahuje 18 námetov na tvorivejšie a zaujímavejšie vyučovanie prírodovedných predmetov.

Obsah príspevkov reflektuje požadované vedomosti z oblasti prírodných vied, je v súlade s obsahovou reformou školstva a zodpovedá aktuálnym pedagogickým dokumentom. Z hľadiska edukačných cieľov sú príspevky zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti.

Objednávejte tu.

 

<< zpět