mail tisk

BYSTRÍK - didaktická postrehová hra

BYSTRÍK - didaktická postrehová hra

Unikátna didaktická postrehová hra. Hra pomáha zábavným spôsobom rozvíjať:

  • predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť,
  • matematické predstavy,
  • priestorovú orientáciu,
  • pozornosť,
  • sústredenosť,
  • sluchové a zrakové vnímanie,
  • správnu výslovnosť a slovnú zásobu.

Hra BYSTRÍK je inšpirovaná známou francúzskou hrou, jej originalita a jedinečnosť však spočíva v tom, že ponúka konkrétne aktivity vychádzajúce z učiva slovenského jazyka a matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ, ale aj aktivity vhodné pre predškolákov.

UKÁŽKA Z METODIKY K HRE

Viac informácií a objednať.

 
 

<< zpět