BYSTRÍK - didaktická postrehová hra

BYSTRÍK - didaktická postrehová hra

Unikátna didaktická postrehová hra. Hra pomáha zábavným spôsobom rozvíjať:

  • predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť,
  • matematické predstavy,
  • priestorovú orientáciu,
  • pozornosť,
  • sústredenosť,
  • sluchové a zrakové vnímanie,
  • správnu výslovnosť a slovnú zásobu.

Hra BYSTRÍK je inšpirovaná známou francúzskou hrou, jej originalita a jedinečnosť však spočíva v tom, že ponúka konkrétne aktivity vychádzajúce z učiva slovenského jazyka a matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ, ale aj aktivity vhodné pre predškolákov.

UKÁŽKA Z METODIKY K HRE

Viac informácií a objednať.

více

 

BODKA A ČIARKA – HRA S CERUZKOU

BODKA A ČIARKA – HRA S CERUZKOU

PRACOVNÝ ZOŠIT NA ROZVOJ GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

BODKA A ČIARKA – HRA S CERUZKOU

PRACOVNÝ ZOŠIT NA ROZVOJ GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

ponúka iný uhol pohľadu na proces rozvíjania grafomotoriky a tým sa líši od všetkých iných pracovných listov pre deti v materskej škole. Zároveň je 1. pracovným zošitom formátu A3 na našom trhu s odbornou metodikou.

CENA: 5,30

více

 

strana: 1 / 1   celkem: 2 záznamů