mail tisk

Oblasti edukačných skúseností

Oblasti edukačných skúseností

Odborná publikácia, ktorá ponúka praktické rady a vhodné metódy pre pedagógov MŠ pri napĺňaní edukačných cieľov v predprimárnom vzdelávaní.
Autorský kolektív tvoria skúsené metodičky a učiteľky z praxe: PaedDr. Ilona Uváčková, doc. PaedDr.Daniela Valachová, PhD., PaedDr. Blanka Lehotayová, Mgr. Tünde Leginusová a PaedDr. Eva Bruteničová.

Formát A5, 87 strán, druhé vydanie

Objednávajte tu

 
 

<< zpět