Matematické cvičenia pre dyskalkulikov

Matematické cvičenia pre dyskalkulikov

Súbor overených pracovných listov na prácu so žiakmi s dyskalkúliou na 1. stupni ZŠ.

Publikácia obsahuje v teoretickej časti odpovede na otázky o príčinách neúspechu žiakov v matematike a ponúka tipy, ako pomôcť žiakom s poruchami učenia, špeciálne s dyskalkúliou.

Druhá časť prináša praktické cvičenia – príklady, slovné úlohy, tajničky..., ktoré sú rozdelené do 43 pracovných listov formátu A4.

Formát A4, brožovaná väzba, 68 strán

OBJEDNAŤ

více

 

Grafomotorika s krtkom Vrtkom

Grafomotorika s krtkom Vrtkom

Rozvoj grafomotoriky predškolákov pomocou výtvarných aktivít

Odborno-metodická publikácia pre učiteľky materských škôl a rodičov prináša súbor netradičných aktivít na rozvíjanie grafomotorických zručností 5- až 6-ročných detí rozdelených podľa ročných období, ktoré sú motivované postavičkou krtka Vrtka.

Ponúka aj informácie o vývine detskej kresby, o príčinách grafomotorických ťažkostí, kritériá hodnotenia detského výtvarného prejavu a užitočné rady, ako vyberať vhodné výtvarné aktivity.

více

 

Rozprávková grafomotorika

Rozprávková grafomotorika

Odborno-metodická publikácia obsahuje zrozumiteľne podané teoretické východiská o grafomotorike, užitočné rady, edukačné aktivity na rozvoj grafomotorických zručností predškolákov, ktoré sú motivované rozprávkou, sprevádzané básňami, piesňami a prepojené s pracovnými listami, a ďalšie námety na rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky.

OBSAH
UKÁŽKA
RECENZIA v časopise Predškolská výchova


66 strán formátu A4, brožovaná väzba


Objednávajte tu

více

 

Výtvarná tvorba detí v MŠ

Výtvarná tvorba detí v MŠ

Odborná publikácia doc. PaedDr. Daniely Valachovej, PhD., sprostredkúva základné informácie o výtvarných technikách a materiáloch. Obsahuje aj možnosti ich využitia vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole doplnené o farebné fotografie. Kresba, grafika, maľba, plastické a priestorové výtvarné techniky atď.

Formát A5, 71 strán, farebné fotografie, brož. väzba

Objednávajte tu.

více

 

Oblasti edukačných skúseností

Oblasti edukačných skúseností

Odborná publikácia, ktorá ponúka praktické rady a vhodné metódy pre pedagógov MŠ pri napĺňaní edukačných cieľov v predprimárnom vzdelávaní.
Autorský kolektív tvoria skúsené metodičky a učiteľky z praxe: PaedDr. Ilona Uváčková, doc. PaedDr.Daniela Valachová, PhD., PaedDr. Blanka Lehotayová, Mgr. Tünde Leginusová a PaedDr. Eva Bruteničová.

Formát A5, 87 strán, druhé vydanie

Objednávajte tu

více

 

strana: 1 / 1   celkem: 5 záznamů