mail tisk

Spoznávame prídavné mená alebo aké to je? (I.)

Spoznávame prídavné mená alebo aké to je? (I.)

50 laminovaných  kariet s farebnými obrázkami na tvorbu prídavných mien. Teoretické východisko o vývine reči dieťaťa a návrhy úloh pre deti.

Pre deti od 2 do 6 rokov. Pre staršie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a narušenou komunikačnou schopnosťou.

Cieľom používania kariet je pomôcť deťom, aby sa ich reč vyvíjala správnym spôsobom.

Hra s kartami podporuje:

  • vývin gramatickej stránky reči,
  • rozvoj slovnej zásoby,
  • verbálnu pohotovosť.

Karty sú vďaka svojej veľkosti a materiálu vhodné  aj k aktivitám s Bee-Bot (pod dvojvrstvovú transparentnú podložku). Karty sú umývateľné.

Využívanie kariet v MŠ, doma, v logopedických ambulanciách odporúča Slovenská asociácia logopédov (SAL).

 

OBJEDNAŤ

 
 

<< zpět