mail tisk

BYSTRÍK - didaktická postrehová hra

BYSTRÍK - didaktická postrehová hra

Unikátna didaktická postrehová hra.

Hra je zvlášť vhodná pre deti s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia), s poruchou pozornosti a aktivity (ADD, ADHD). V predškolskom veku môže slúžiť ako prevencia pred uvedenými poruchami.

 

Hra pomáha zábavným spôsobom rozvíjať:

  • predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť,
  • matematické predstavy,
  • priestorovú orientáciu,
  • pozornosť,
  • sústredenosť,
  • sluchové a zrakové vnímanie,
  • správnu výslovnosť a slovnú zásobu.
Viac informácií a objednať TU.
 

<< zpět