SPEVNÍK Pesničková rozcvička jazýčka s CD

SPEVNÍK Pesničková rozcvička jazýčka s CD

precvičovanie hlások slovenskej abecedy

Veselé piesne s krátkymi aktivitami na vnímanie a precvičovanie hlások slovenskej abecedy + inštrumantálne CD.

více

 

CD Spievaná pesničková rozcvička jazýčka

CD Spievaná pesničková rozcvička jazýčka

Veselé piesne na vnímanie a precvičovanie hlások slovenskej abecedy spievajú deti a sú určené škôlkarom a malým školákom.

26 krátkych rytmických textov z pera známeho slovensého básnika pre deti Ondreja Nagaja spievajú deti na hudbu učiteľky MŠ a hudobníčky Adriany Matulovej.

více

 

CVIČENIA PRE DETI

CVIČENIA PRE DETI

Vyrovnávacie, jogové, dýchacie a relaxačné pohybové činnosti zamerané na rozvoj správneho držania tela pre 4- až 7-ročné deti.

Všetky cviky sú zobrazené na fotografiách. Cvičenia sú motivované zvieratkami, doplnené o riekanky, rozprávky, relaxačnú hudbu a praktické ukážky zdravotných cvičení a pohybových činností doma i v materskej škole.

Publikácia obsahuje 12 komplexných cvičebných jednotiek s rušnou, prípravnou, hlavnou a záverečnou časťou.

Bežná cena: 13,90 €
TERAZ: 11,90 €

Začiatok distribúcie: 28. 5. 2018

Viac informácií a objednať TU.

více

 

HRY A ÚLOHY KOCÚRA TIMA ALEBO NEŽ PÔJDEM DO ŠKOLY

HRY A ÚLOHY KOCÚRA TIMA ALEBO NEŽ PÔJDEM DO ŠKOLY

ROZVOJ A OVERENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

Hry a úlohy rozvíjajú tie zručnosti predškolákov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie školskej zrelosti a pomáhajú deťom úspešne zvládnuť vstup do prvej triedy.

 

OBJEDNAŤ TU


více

 

DETSKÉ MUZIKÁLY (spevník + CD)

DETSKÉ MUZIKÁLY (spevník + CD)

Spevník DETSKÉ MUZIKÁLY + CD s klavírnym sprievodom ku všetkým muzikálom v spevníku.

CD slúži ako hudobný podklad pre spev s deťmi. Stačí obyčajný CD prehrávač.

OBJEDNAŤ TU

více

 

BODKA A ČIARKA V ROZPRÁVKACH

BODKA A ČIARKA V ROZPRÁVKACH

PRACOVNÝ ZOŠIT NA ZDOKONAĽOVANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

Po veľkom úspechu pracovného zošita BODKA A ČIARKA - HRA S CERUZKOU pripravujeme na šk. rok 2017/18 nový pracovný zošit, ktorý s prvým spájajú postavičky mačiatok Bodky a Čiarky. Tentoraz sú pracovné listy formátu A3, ako aj predchádzajúce sprievodné aktivity, určené na zdokonaľovanie grafomotoriky 5- až 6- ročných detí, ale aj starších detí so ŠVVP.

více

 

Spoznávame prídavné mená alebo aké to je? (I.)

Spoznávame prídavné mená alebo aké to je? (I.)

50 laminovaných  kariet s farebnými obrázkami na tvorbu prídavných mien. Teoretické východisko o vývine reči dieťaťa a návrhy úloh pre deti.

Pre deti od 2 do 6 rokov. Pre staršie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a narušenou komunikačnou schopnosťou.

Cieľom používania kariet je pomôcť deťom, aby sa ich reč vyvíjala správnym spôsobom.

Hra s kartami podporuje:

  • vývin gramatickej stránky reči,
  • rozvoj slovnej zásoby,
  • verbálnu pohotovosť.

Karty sú vďaka svojej veľkosti a materiálu vhodné  aj k aktivitám s Bee-Bot (pod dvojvrstvovú transparentnú podložku). Karty sú umývateľné.

Využívanie kariet v MŠ, doma, v logopedických ambulanciách odporúča Slovenská asociácia logopédov (SAL).

 

OBJEDNAŤ

více

 

BYSTRÍK - didaktická postrehová hra

BYSTRÍK - didaktická postrehová hra

Unikátna didaktická postrehová hra.

Hra je zvlášť vhodná pre deti s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia), s poruchou pozornosti a aktivity (ADD, ADHD). V predškolskom veku môže slúžiť ako prevencia pred uvedenými poruchami.

více

 

Pracovný zošit A3 pre deti so ŠVVP

Pracovný zošit A3 pre deti so ŠVVP

BODKA A ČIARKA – HRA S CERUZKOU

PRACOVNÝ ZOŠIT NA ROZVOJ GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

ponúka iný uhol pohľadu na proces rozvíjania grafomotoriky a tým sa líši od všetkých iných pracovných listov pre deti v materskej škole. Zároveň je 1. pracovným zošitom formátu A3 na našom trhu s odbornou metodikou.

CENA: 5,30
V ponuke sú aj cenovo výhodnejšie balíčky po 10, 20 alebo 30 ks.

více

 

NOVÝ KAFOMETÍK: RODINA A ĽUDIA

NOVÝ KAFOMETÍK: RODINA A ĽUDIA

Už v júni vyjde novinka na nový šk. rok pre materské školy: KAFOMETÍK RODINA A ĽUDIA. Súbor poznávacích, pohybových, výtvarných aktivít so zásobníkom básničiek a piesní pre materské školy.  Možnosť objednať už teraz.

Cena: 10,90 €.

OBJEDNAŤ

Zároveň si ho môžete objedať aj s ďalšími inými 4 KAFOMETÍKMI za zvýhodnenú cenu.

více

 

 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 12 záznamů