Veľký balík: Logopédia zábavne

Veľký balík: Logopédia zábavne

Balík obsahuje všetky aktuálne produkty z edície LOGOPÉDIA ZÁBAVNE:

1. pracovný zošit Sykavky zábavne (Mgr. M. Košútová, PaedDr. E. Staňová)

2. Logopedické básničky: S, Z, C, Š, Ž, Č (Mgr. M. Košútová, PaedDr. E. Staňová)

3. Šikovný jazýček - logopedická hra (Mgr. M. Košútová, PaedDr. E. Staňová)

4. pracovný zošit Rozcvičme si jazýček (Mgr. art. Mgr. M. Zubáková, PhD.)

5. pexeso Rozcvičme si jazýček (Mgr. art. Mgr. M. Zubáková, PhD., Mgr. M. Markovičová)

více

 

SPEVNÍK Pesničková rozcvička jazýčka s CD

SPEVNÍK Pesničková rozcvička jazýčka s CD

precvičovanie hlások slovenskej abecedy

Veselé piesne s krátkymi aktivitami na vnímanie a precvičovanie hlások slovenskej abecedy + inštrumantálne CD.

více

 

CD Spievaná pesničková rozcvička jazýčka

CD Spievaná pesničková rozcvička jazýčka

Veselé piesne na vnímanie a precvičovanie hlások slovenskej abecedy spievajú deti a sú určené škôlkarom a malým školákom.

26 krátkych rytmických textov z pera známeho slovensého básnika pre deti Ondreja Nagaja spievajú deti na hudbu učiteľky MŠ a hudobníčky Adriany Matulovej.

více

 

CVIČENIA PRE DETI

CVIČENIA PRE DETI

Vyrovnávacie, jogové, dýchacie a relaxačné pohybové činnosti zamerané na rozvoj správneho držania tela pre 4- až 7-ročné deti.

Všetky cviky sú zobrazené na fotografiách. Cvičenia sú motivované zvieratkami, doplnené o riekanky, rozprávky, relaxačnú hudbu a praktické ukážky zdravotných cvičení a pohybových činností doma i v materskej škole.

Publikácia obsahuje 12 komplexných cvičebných jednotiek s rušnou, prípravnou, hlavnou a záverečnou časťou.

Bežná cena: 13,90 €
TERAZ: 11,90 €

Začiatok distribúcie: 28. 5. 2018

Viac informácií a objednať TU.

více

 

HRY A ÚLOHY KOCÚRA TIMA ALEBO NEŽ PÔJDEM DO ŠKOLY

HRY A ÚLOHY KOCÚRA TIMA ALEBO NEŽ PÔJDEM DO ŠKOLY

ROZVOJ A OVERENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

Hry a úlohy rozvíjajú tie zručnosti predškolákov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie školskej zrelosti a pomáhajú deťom úspešne zvládnuť vstup do prvej triedy.

 

OBJEDNAŤ TU


více

 

DETSKÉ MUZIKÁLY (spevník + CD)

DETSKÉ MUZIKÁLY (spevník + CD)

Spevník DETSKÉ MUZIKÁLY + CD s klavírnym sprievodom ku všetkým muzikálom v spevníku.

CD slúži ako hudobný podklad pre spev s deťmi. Stačí obyčajný CD prehrávač.

OBJEDNAŤ TU

více

 

BODKA A ČIARKA V ROZPRÁVKACH

BODKA A ČIARKA V ROZPRÁVKACH

PRACOVNÝ ZOŠIT NA ZDOKONAĽOVANIE GRAFOMOTORICKÝCH ZRUČNOSTÍ

Po veľkom úspechu pracovného zošita BODKA A ČIARKA - HRA S CERUZKOU pripravujeme na šk. rok 2017/18 nový pracovný zošit, ktorý s prvým spájajú postavičky mačiatok Bodky a Čiarky. Tentoraz sú pracovné listy formátu A3, ako aj predchádzajúce sprievodné aktivity, určené na zdokonaľovanie grafomotoriky 5- až 6- ročných detí, ale aj starších detí so ŠVVP.

více

 

Spoznávame prídavné mená alebo aké to je? (I.)

Spoznávame prídavné mená alebo aké to je? (I.)

50 laminovaných  kariet s farebnými obrázkami na tvorbu prídavných mien. Teoretické východisko o vývine reči dieťaťa a návrhy úloh pre deti.

Pre deti od 2 do 6 rokov. Pre staršie deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a narušenou komunikačnou schopnosťou.

Cieľom používania kariet je pomôcť deťom, aby sa ich reč vyvíjala správnym spôsobom.

Hra s kartami podporuje:

  • vývin gramatickej stránky reči,
  • rozvoj slovnej zásoby,
  • verbálnu pohotovosť.

Karty sú vďaka svojej veľkosti a materiálu vhodné  aj k aktivitám s Bee-Bot (pod dvojvrstvovú transparentnú podložku). Karty sú umývateľné.

Využívanie kariet v MŠ, doma, v logopedických ambulanciách odporúča Slovenská asociácia logopédov (SAL).

 

OBJEDNAŤ

více

 

BYSTRÍK - didaktická postrehová hra

BYSTRÍK - didaktická postrehová hra

Unikátna didaktická postrehová hra.

Hra je zvlášť vhodná pre deti s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia), s poruchou pozornosti a aktivity (ADD, ADHD). V predškolskom veku môže slúžiť ako prevencia pred uvedenými poruchami.

více

 

 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 14 záznamů