mail tisk

KAFOMET tvorivého učiteľa pre 1. stupeň ZŠ

 

Inovatívne metódy, námety na rozvoj funkčnej gramotnosti  a hry pre 1. stupeň ZŠ

KAFOMET so štruktúrou, členením kapitol, grafickým spracovaním a obsahovým naplnením v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 1 - primárne vzdelávanie.
Prináša svieže námety na každodenné použitie a reaguje na aktuálne potreby učiteľov s cieľom uľahčiť im prácu, ušetriť čas a inšpirovať.
Ponúka hotové praxou osvedčené prípravy v zmysle „Zober a choď!“.

 

 

 

 

112 strán A4 v krúžkovom zakladači OBJEDNAŤ

alebo

112 strán A4 vo formáte PDF na CD OBJEDNAŤ


KAPITOLY

1. INOVATÍVNE METÓDY A FORMY PRÁCE
2. FUNKČNÁ GRAMOTNOSŤ
3. HRY A ZÁBAVNÉ AKTIVITY

REDAKČNÁ RADA

Mgr. Tatiana Alexovičová -  MPC Prešov
Mgr. Beata Masarovičová – ZŠ Bieloruská 1, Bratislava
Mgr. Jana Poláková – ZŠ Leopoldov
Mgr. Elena Prekopová – ZŠ Hugolína Gavlociča, Pruské

ŠTRUKTÚRA

- Určenie ročníka, pre ktorý je metodika vhodná,
- hlavný predmet,
- veľkosť skupiny, pre ktorú sú aktivity určené,
- prierezové témy,
- zámer,
- téma,
- kognitívny cieľ, afektívny cieľ, psychomotorický cieľ,
- medzipredmetové vzťahy,
- potrebné pomôcky,
- prehľadný postup,
- príklady, rady a tipy z praxe,
- materiály na stiahnutie na internete,
- kľúč správnych riešení,
- potrebné prílohy – pracovné listy, fotodokumentácia a pod.

 

<< zpět