mail tisk

KaUčiNG MATERSKEJ ŠKOLY: DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH

KaUčiNG MATERSKEJ ŠKOLY: DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH

Katalóg učiteľa novej generácie: DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH

 
  • V jednej publikácii edukačné aktivity na všetky vzdelávacie oblasti podľa nového ŠVP.
  • Kapitoly: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb, Manažment školy a triedy.
  • Špeciálna kapitola Manažment školy a triedy pod vedením PaedDr. Viery Hajdúkovej, PhD., MŠVVaŠ SR PaedDr. Ilony Uváčkovej zo ŠŠI.
  • Všetky edukačné aktivity obsahujú výkonový a obsahový štandard, ako aj evaluačné otázky.
  • Pri každom námete uvedená veľkosť skupiny, využitie podľa ročných období, ako aj úroveň rozvoja.
  • Aktivity písané zrozumiteľne, prehľadne.
  • Postupy aktivít v krokoch, dobré tipy z praxe a námety na obmeny.
  • Skúsená redakčná rada je zárukou kvality publikácie: Doc. PaedDr. D. Valachová, PhD.; PaedDr. B. Lehotayová; PaedDr. E. Bruteničová; PaedDr. I. Uváčková; Mgr. T. Leginusová.

Z obsahu: Vzduch okolo nás, Hráme sa s rytmom, Cesta za chlebom, Čo už viem!, Šípková Ruženka, Dobrý deň, žirafa, Plánovací kalendár riaditeľky MŠ...

KaUčiNG MATERSKEJ ŠKOLY – DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH, posudzovala predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu – p. PaedDr. J. Bolebruchová. Jej recenzia vyšla v odborno-metodickom časopise Predškolská výchova (č. 2/2015 – 2016) TU.

PUBLIKÁCIA ZÍSKALA ODPORÚČACIU DOLOŽKU MINISTERTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR A JE ZARADENÝ DO ZOZNAMU NÁRODNÉHO REGISTRA UČEBNÍC S ODPORÚČACOU DOLOŽKOU.


Publikáciu si môžete objednať ako SAMOSTATNÚ KNIHU (krúžkový zakladač A4, 160 strán) za 36,90 €. (BEŽNÁ CENA BUDE: 41,90 €)

Alebo aj s celoročným predplatným = 4 doplnky, ktoré vám zabezpečia počas celého roka množstvo aktivít pre jednotlivé vzdelávacie oblasti.

OBJEDNAŤ

 

<< zpět