mail tisk

KAFOMET pre materské školy - VÝBER II

KAFOMET pre materské školy - VÝBER II

KAFOMET pre MŠ – VÝBER II obsahuje to najlepšie z aktualizácií KAFOMETU pre MŠ v rokoch 2012 až 2014. Všetky príspevky majú v úvodnej časti zrozumiteľne a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 uvedené očíslované výkonové štandardy (špecifické ciele), ako aj edukačné ciele (čiastkové ciele).

 

OBSAH

Publikácia prináša pestrý metodický materiál, množstvo originálnych edukačných aktivít a inšpiratívne námety pre každodennú prácu s deťmi v materskej škole.

280 strán A4 v krúžkovom zakladači = 43 podrobne spracovaných námetov v siedmich farebne rozlíšených kapitolách v súlade so ŠVP ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie.

Pre lepšiu orientáciu je KAFOMET rozdelený do siedmich farebných kapitol: POHYB, KOMUNIKÁCIA, POZNÁVANIE, ESTETIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI, PROJEKTY A TEMATICKÉ CELKY, RIADENIE ŠKOLY, Rôzne.

REDAKČNÁ RADA
Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. - Pedagogická fakulta UK, Bratislava
PaedDr. Blanka Lehotayová - MPC Trenčín
PaedDr. Eva Bruteničová - MPC Bratislava
Mgr. Tünde Leginusová - MŠ Veľký Biel
PaedDr. Ilona Uváčková - Štátna školská inšpekcia, Bratislava

OBJEDNAŤ

 

<< zpět