KaUčiNG MATERSKEJ ŠKOLY: DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH

KaUčiNG MATERSKEJ ŠKOLY: DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH

Katalóg učiteľa novej generácie: DOBRÁ PRAX V NÁMETOCH A ODPORÚČANIACH

více

 

KAFOMET pre materské školy - VÝBER I

KAFOMET pre materské školy - VÝBER I

KAFOMET pre MŠ – VÝBER obsahuje to najlepšie z KAFOMETU pre MŠ (vyšiel v októbri 2008). Všetky príspevky majú v úvodnej časti zrozumiteľne a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 uvedené očíslované výkonové štandardy (špecifické ciele), ako aj edukačné ciele (čiastkové ciele).

více

 

KAFOMET pre materské školy - VÝBER II

KAFOMET pre materské školy - VÝBER II

KAFOMET pre MŠ – VÝBER II obsahuje to najlepšie z aktualizácií KAFOMETU pre MŠ v rokoch 2012 až 2014. Všetky príspevky majú v úvodnej časti zrozumiteľne a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 uvedené očíslované výkonové štandardy (špecifické ciele), ako aj edukačné ciele (čiastkové ciele).

více

 

strana: 1 / 1   celkem: 3 záznamů