mail tisk

Obrázková násobilka

Obrázková násobilka

Didaktická hra pre 4. a 5 roč. ZŠ a žiakov so ŠVVP

 

Počítanie násobilky pomocou kartičiek je metóda známa už veľa rokov. Deti si pomocou nej osvojujú násobilkové príklady. Hrou „Slon“ sa snažíme doplniť štandardné učenie o zábavu. Na kartách sú uvedené zložitejšie spoje z malej násobilky s obrázkom zvieratka. Obrázky pomáhajú deťom pri lepšom zapamätaní a jednotlivé príklady zas zaručujú, že žiaci si precvičia aj tie najťažšie zapamätateľné spoje násobilky.

Formát: 75 x 120 mm, 50 kariet

Karty si môžu žiaci precvičovať doma aj v škole. Rodičia môžu hrať spolu so svojimi deťmi hru „Vyššia berie“. Vyučujúci na hodinách matematiky môžu viesť žiakov k samostatnej práci, keď deti navzájom porovnávajú svoje výkony. Veľmi dobré výsledky s kartami prináša aj práca s deťmi s poruchami učenia (dyslexia, dyskalkulia, ĽMD).

CENA: 3,80 € s DPH

OBJEDNAŤ

 

<< zpět