mail tisk

Lienky – počítame do päť

Lienky – počítame do päť

Didaktická hra určená od 3 rokov do 2. roč. ZŠ a pre žiakov so ŠVVP

 

Karty s lienkami pomáhajú pri vytvorení matematickej predstavy čísla a jeho rozloženia. Sú rozdelené do dvoch balíčkov: 1 – 5 pre MŠ a 1. roč. ZŠ a 1 – 9 pre 2. a 3. roč. ZŠ. Pomôcka Lienky – počítame do päť je vhodná pri názornom vysvetlení rozkladu čísla.

Formát: 160 x 75 x 25 mm, 60 kariet

Hra „Dolož alebo ber“ (počítame do päť)
Pravidlá: Hra je pre 2 – 4 hráčov od 4 rokov. Rozdajte každému hráčovi 5 kariet, zvyšok kariet nechajte ležať na stole. Prvý hráč vyberie ľubovoľnú kartu, druhý hráč k nej doloží kartu tak, aby súčet lienok na oboch kartách bol 5. Pokiaľ doloží, berie si k sebe obe karty, odloží ich na stôl a začne kolo s ďalšou kartou. Pokiaľ ale nemôže kartu s požadovaným počtom lienok doložiť, berie z kôpky jednu kartu a pokračuje ďalší hráč. Hra sa končí, keď sa kôpka kariet uprostred stola rozoberie a hráči už nemajú žiadnu kartu na doloženie. Vyhráva ten, kto získal najviac kariet.

CENA: 3,80 € s DPH

OBJEDNAŤ

 

<< zpět