mail tisk

Lienky – počítame do dvadsať

Lienky – počítame do dvadsať

Didaktická hra určená pre 2. a 3. ročník ZŠ a pre žiakov so ŠVVP

 

Karty s lienkami pomáhajú pri vytvorení matematickej predstavy čísla a jeho rozloženia.
Sú rozdelené do dvoch balíčkov: 1 – 5 pre MŠ a 1. roč. ZŠ a 6 – 9 pre 2. a 3. roč. ZŠ. Pomôcka Lienky – počítame do dvadsať je vhodná pri názornom vysvetlení počítania s prechodom.

Formát: 160 x 75 x 25 mm, 50 kariet

Skôr, než začneme deťom vysvetľovať sčítanie s prechodom cez desiatku, je dobré nacvičiť rozklad čísla do 10. Napríklad pomocou hry „Dolož alebo ber“.
Pravidlá: Hra je pre 2 – 4 hráčov od 4 rokov. Rozdajte každému hráčovi 5 kariet, zvyšok kariet nechajte ležať na stole. Prvý hráč vyberie ľubovoľnú kartu, druhý hráč k nej doloží kartu tak, aby súčet lienok na oboch kartách bol 10. Pokiaľ doloží, berie si k sebe obe karty, odloží ich na stôl a začne kolo s ďalšou kartou. Pokiaľ ale nemôže kartu s požadovaným počtom lienok doložiť, berie z kôpky jednu kartu a pokračuje ďalší hráč. Hra sa končí, keď sa kôpka kariet uprostred stola rozoberie a hráči už nemajú žiadnu kartu na doloženie. Vyhráva ten, kto získal najviac kariet.

CENA: 3,80 €

OBJEDNAŤ

 

<< zpět