mail tisk

ODBORNÁ MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

 

 

 

 

11. MÁJ 2017

HOTEL BARÓNKA****, Mudrochova 2, BRATISLAVA

INFRA Slovakia, s. r. o., v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB Banská Bystrica a Malíčkom

Ďakujeme za úspešný priebeh konferencie a ponúkame ochutnávku atmosféry.

 

Len zopár z Vašich ohlasov na konferenciu:
Veľa nových informácií užitočných pre prax učiteľa. Bravó!
Aktuálne témy, zážitkové prednášky.
Konferencia bola veselá, hravá, príjemná. Príspevky boli primerane dlhé.
Konferencia stihla v krátkom čase obsiahnuť množstvo tém.
Dozvedela som sa viac, ako som očakávala.
Bola inšpirujúca, priniesla veľa nových podnetov do praxe.
Prednášky boli na vynikajúcej odbornej úrovni.

A ešte obrazom - nahliadnite do fotogalérie:

 

FotogalerieOtvorenie - INFRA Slovakia

Otvorenie - INFRA Slovakia


Otvorenie - malíček

Otvorenie - malíček


prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.


PhDr. Dana Buntová, PhD.

PhDr. Dana Buntová, PhD.


doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.


Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.; Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.; Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD.


doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.


PhDr. Marek Herman

PhDr. Marek Herman


Krstili sme novinku

Krstili sme novinku


Prednášky boli interaktívne a zážitkové

Prednášky boli interaktívne a zážitkové


Autogramiáda

Autogramiáda


Pestrá ponuka vystavovateľov

Pestrá ponuka vystavovateľov


Tombola bola bohatá

Tombola bola bohatá


 

Odkazy


facebook.com/Kafomet/?fref=ts

 

 


<< zpět