mail tisk

VÝTVARNÁ EDUKÁCIA

 

Netradičné výtvarné stratégie v materskej škole


Autorka: Doc. PaedDr. Daniela Valachová , PhD. a kol., Pedagogická fakulta UK, Bratislava

Monotematický KAFOMET pre učiteľky v materských školách ponúka nový progresívny obsah výtvarnej edukácie v predprimárnom vzdelávaní, ktorý ma štyri základné komponenty:
1. Výtvarný jazyk a princípy umenia
2. Materiál a techniky
3. Kontexty
4. Dizajnové stratégie

Na zrozumiteľne formulované teoretické východiská nadväzujú pestré v praxi overené edukačné aktivity.

Publikácia sa predáva už len v elektronickej verzii ako PDF publikácia.

Formát: A4, počet strán: 60

 

Objednávejte tu.

 

<< zpět