Čo sú PDF publikácie?

Publikácie sú iba v elektronickej podobe na stiahnutie z internetu priamo do vlastného počítača. Výhodou je nízka cena, rýchle dodanie a úspora poštovného.
Na otvorenie PDF súboru je potreba mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader. Stiahnúť si ho môžete
tu.

více

 

Zápis do 1. ročníka – remeslá

Zápis do 1. ročníka – remeslá

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe!

Projekt na prvé zoznámenie dieťaťa a rodiča so školou. Počas zápisu do 1. ročníka ZŠ učiteľ sprevádza dieťa jednotlivými stanovišťami, na ktorých plní úlohy na tému remeslá. Učiteľ tak zisťuje školskú (psychickú, fyzickú, sociálnu) zrelosť dieťaťa a jeho pripravenosť na plnenie školskej dochádzky.

více

 

Netradičné výtvarné techniky na 1. stupni ZŠ

Netradičné výtvarné techniky na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe!

Publikácia prináša 10 rozmanitých prehľadne spracovaných tém, napr. aktivity zamerané na rozvoj zmyslového vnímania − Čo nám chutí najviac?, spoznávanie výtvarného umenia – Hráme sa na reštaurátorov, aj personálny a sociálny rozvoj – Kde bolo, tam bolo. Jednotlivé príspevky sú doplnené o farebné pracovné listy a fotodokumentáciu aktivít.

více

 

Dopravná výchova na 1. stupni ZŠ

Dopravná výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe!

Skúšali ste už svojich žiakov z jazdy na bicykli? V texte Jazda zručnosti nájdete okrem iného aj podrobný popis, ako zostrojiť na školskom dvore či dopravnom ihrisku prekážky a ako jednotlivé výkony cyklistov bodovať. História bicykla je zaujímavá určite nielen pre žiakov. Popri nej sa podľa návodu v príspevku naučíte používať didaktickú metódu INSERT, ktorá sa dá uplatniť v mnohých vyučovacích predmetoch.

více

 

Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ

Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe!

Ekologické hry, tajničky, pracovné listy z príspevku Separovanie a recyklovanie odpadu sú výborným doplnkom pri učive o odpadoch. Deň stromov – ekologické hry je praktický metodický návod, ktorý obsahuje pracovné listy vhodné na samostatnú i skupinovú prácu žiakov. V PDF publikácii nájdete aj postup, ako s deťmi vytvoriť Knihu zvierat.

více

 

Hudobná výchova na 1. stupni ZŠ

Hudobná výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe!

V publikácii nájdete viaceré zaujímavé prípravy na vyučovanie. Napr.: Hudba hraj! – choreografickú a rytmickú hru podľa štruktúry v pracovných listoch; Hráme sa na orchester – aktívne počúvanie hudby, rozlišovanie jednotlivých nástrojov; Nahrávanie v rozhlase – skupinovú hru, v ktorej žiaci podľa pokynov učiteľa zvukovo dotvárajú príbeh o myške.

více

 

Etická výchova na 1. stupni ZŠ

Etická výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe!

Na prehĺbenie pozitívneho vzťahu medzi žiakmi je vhodný príspevok Skladačkové tričká. Zvláštny a tajomný je príbeh o Krajine teplých chumáčikov – ľudia si v nej rozdávajú radosť a úsmev. Ako naučiť žiakov spolupracovať a tolerovať sa pomocou pierka či pavúčej siete, zistíte z príspevku Ruka v ruke za úspechom.

více

 

Náboženská výchova na 1. stupni ZŠ

Náboženská výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe!

Obsahuje napr.: Veľký pohreb alebo strachy preč! - aktivity na pochopenie slávenia sviatkov Veľkej noci a boj proti strachu v bežnom živote; Podobáme sa - dedičný hriech a jeho dôsledky, pracovné listy; Môj krst; Nedeľa je Božím darom pre všetkých atď...

více

 

Telesná výchova na 1. stupni ZŠ

Telesná výchova na 1. stupni ZŠ

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe!

Komplexný pohybový rozvoj, tréning rýchlosti a zdravú súťaživosť žiakom priblížite podľa príspevkov Efektívne hodiny TEV (jar, leto, zima). Doplnené sú o praktické kresby približujúce jednotlivé popisované cviky. Celoročný projekt Cirkus Pegas nadväzuje na bežné školské cvičenia, rozvíja ich a dopĺňa. Žiakov motivuje k pohybovým aktivitám z prostredia cirkusu, čím vzbudzuje ich záujem.

více

 

Zábavná angličtina pre 1. až 4. ročník

Zábavná angličtina pre 1. až 4. ročník

Táto publikácia sa predáva len v elektronickej podobe!

Až 18 spracovaných tém vrátane nápaditých pracovných listov s vtipnými ilustráciami, napr.: Objavujeme Slovensko metódou CLIL, Ročné obdobia, Aj zvieratká vedia po anglicky, Štyri kúty - môj denný režim, Dobrý priateľ a ďalšie. V jednotlivých námetoch si žiaci nielen precvičia slovnú zásobu, ale majú možnosť overiť si ju aj v praktických cvičeniach a pri komunikácii.

více

 

 1 2  |  další >>
strana: 1 / 2   celkem: 15 záznamů